تبلیغات
پرورش گل محمدی | تولید گلاب | آموزش کاشت گل محمدی - آموزش تصویری ایجاد گلستان گل محمدی
طرح توجیهی پرورش گل محمدی جدید

گزارش تصویری ایجاد گلستان گل محمدی

 آموزش تصویری ایجاد گلستان گل محمدی

دستور کار ایجاد گلستان گل محمدی توسط متخصصان بوستان

در ابتدا زمین را با تراکتور شخم زده و ردیف هایی به صورت زیر جهت کاشت نهال گل محمدی ایجاد می کنیم.

برای ایجاد گلستان گل محمدی فاصله ی سه و نیم متر بین بوته های گل محمدی در هر ردیف و فاصله بین ردیف ها حدود چهار متر می باشد.( البته این فاصله برای ایجاد گلستان به صورت استاندارد می باشد حال انکه این فاصله برای ایجاد حصار اطراف باغ حدود یک و نیم متر می باشد.)

به ادامه مطالب بروید

 

در ابتدا باید نهال های گل محمدی هرس ریشه و هرس ساقه اولیه شوند.

در مکان های مورد نظر جهت کاشت سنگ و سنگریزه ها را از کف گودال برداشته و مقداری خاک نرم نم دار زیر نهال ها می ریزیم.

در هر گودال با توجه به کیفیت قلمه های مورد نظر حدود یک ، دو و سه قلم قرار می دهند که معمولا همان دو قلم می باشد.

نهال ها را در کف گودال قرار داده به نحوی که ریشه ها از هم فاصله داشته باشند و ساقه ها به هم نزدیک باشند و خاک نرم نم دار اطراف نهال ها می ریزیم ،

 

بعد اضافه کردن حدود هفتاد در صد خاک مورد نیاز ، دست نگه داشته ، ساقه ها را به هم نزدیک کرده با دست نگه داشته و اطراف نهال را با پا یا دست فشار می دهیم. در این مرحله هرس دوم ساقه انجام می شود و با توجه به اندازه ساقه قلمه اندازه ان کوتاه تر می شود به نحوی که با ریختن بقیه خاک ساقه از خاک بیرون نباشد.

 

هرس

 

 

 ریختن بقیه خاک

 

توجه داشته باشید برای خاک ریزی باید حدود یک متر اطراف نهال را برای محفوظ نگه داشتن نهال از هوای مستقیم در حین کاشت نهال پر کنیم

 

بعد از کاشت نهال ها فضا های اضافی را در فرصت مناسب ( هرچه زود تر بهتر ) پر می کنیم.

 

پروژه ایجاد گلستان گل محمدی توسط متخصصان بوستان بهمن 91 – استان فارسمنبع:بوستان
طبقه بندی: کاشت ،داشت و برداشت گل محمدی،
برچسب ها: نحوه کاشت گل محمدی، آموزش ایجاد گلستان گل محمدی، تصاویر و عکس های کاشت گل محمدی،